Fons Hemmelder

Fons Hemmelder

Het is september 1969 als ik na de middelbare school aan mijn Klu-vliegopleiding (Klas 70A) in Gilze-Rijen begin. De maanden hieraan vooraf kenmerken zich vooral door allerlei keuringen / testen en het wachten op de uitslagen ervan. Gedurende de 7 maanden in Gilze-Rijen (E.V.O.) vliegen we 35 uur op de S-11 en volgen we veel vliegonderwijs en ondergaan survival training. Na het solo gaan op de “Instructor” mochten we de hoekjes van onze witte 3-hoekige plaatjes op onze revers (teken van ROVL-opleiding), afronden….

Na deze prachtige maar vooral leerzame periode vertrekken we in april 1970 naar Brustem (V.V.O) om daar ruim 140 uur op de Fouga Magister te gaan vliegen. We verblijven hier 9 maanden en krijgen met alle aspecten (general, aerobatics, navigation, formation, etc.) van het vliegen te maken. Na het solo gaan op de kist mochten we een gat in de witte 3-hoekige plaatjes op onze revers boren. In februari 1971 vertrekken we naar de Vliegbasis Twenthe om onze vliegopleiding op de T-33 verder voort te zetten. In totaal vliegen ruim 80 uur op deze prachtige “T-Bird” en sluiten de opleiding in juli van hetzelfde jaar af met het ontvangen van het groot militair brevet (GMB).

Wat volgt is de zogenaamde OCC-cursus op het 315Sqn welke gevlogen wordt op de NF-5A/B. Voor mij is dit binnen de Klu mijn eindbestemming zowel qua type als vliegbasis. Gedurende de volgende 6 jaren vervul ik verschillende functies op het squadron en maak veel Engine- en Functional Check Flights op deze Northrop. Alles bij elkaar een prachtige tijd waar in november 1977 (afloop van mijn KVV-contract) een einde komt. In december hetzelfde jaar treed ik in dienst bij Martinair als F/O’er DC-9-30/33. Dat ik het bij deze maatschappij helemaal naar m’n zin had mag blijken uit het feit dat ik daar tot aan mijn pensioendatum (februari 2005) ben blijven vliegen, alles bij elkaar dus ruim 27 jaar. Gedurende deze periode heb ik in verschillende functies op de DC-9, MD-80, DC-10, B-767 en MD-11 gevlogen. Daarnaast heb ik veel nevenfuncties mogen vervullen waar ik naast veel vliegplezier ook veel werkervaring heb opgedaan. De jaren 1981/82 kenmerkten zich met een economische terugslag waardoor er bij Martinair boventalligheid ontstond. Vliegdienst gaf aan haar vliegers toen een mogelijkheid om met behoud van senioriteit het bedrijf voor 2 jaren te verlaten. Samen met een aantal collega’s heb ik hiervan gebruik gemaakt door gedurende deze periode opnieuw bij de Klu te gaan vliegen. Het werden voor mij bijzondere jaren omdat ik gedurende de hele periode de NF-5 demo mocht uitvoeren. In totaal heb ik in deze twee jaren 126 actuele demo’s/trainingen gevlogen. Het was een bijzondere ervaring in een prachtig bedrijf waar ik nog vele jaren op heb kunnen teren. Deze Klu-demo ervaring komt nu prima van pas om ook de Fouga Magister op vliegshows voor te vliegen.

Gedurende zowel mijn Klu- als Martinair periode heb ik ook instructie mogen geven op de MVVL (Martinair Vestiging Vliegveld Lelystad) beter bekend als Martinair Flight Academy. Deze school heeft naast fantastische vliegtuigen een prima FNPT 2 procedure trainer (simulator) voor verschillende type vliegtuigen alsmede een hecht instructie team. Alle soorten vliegopleidingen worden hier gegeven, van PPL tot ATPL en van MCC-cursus tot FI-opleiding. Sinds de oprichting in 1997 ben ik betrokken bij de Dutch Historic Jet Association (DHJA) waar we met de Fouga Magister vliegen. Omdat dit ook het eerste straalvliegtuig tijdens mijn Luchtmacht vliegopleiding was, is het voor mij zeer bijzonder weer op deze kist te mogen vliegen. Na mijn pensionering was het mogelijk meer tijd in deze organisatie te steken en inmiddels kunnen we zeggen dat we een succesvolle stichting besturen. We hebben een mooi team waarin we op een goede manier samenwerken, een prachtig historisch vliegtuig vliegwaardig houden en ons eigen vliegplezier met derden (donateurs) letterlijk en figuurlijk kunnen delen. Inmiddels zijn al veel donateurs met ons meegevlogen en waren na de vlucht net zo enthousiast over het vliegtuig als wij destijds waren en nu nog steeds zijn. Tot ziens op Lelystad en/of wellicht als donateur aan boord van onze DUTCH FOUGA.