Peter Kempeneers

Peter Kempeneers

Onze specialist electronica , instrumenten en radio navigatie hulpmiddelen. Ofwel in Belgie de  “technieker :elektrische systemen en instrumenten” Peter begon zijn carrière in het tijdperk dat nu bekend staat als “de koude oorlog” Ook de Belgische luchtmacht bezat een smaldeel “Nike guided missiles” gestationeerd in Duitsland als eerste antwoord bij het onderscheppen van vliegtuigen in geval van een mogelijke aanval of  invasie door het Warschaupact.
Vanaf 1979  tot 1982 was Peter werkzaam als techneut voor onderhoud en reparatie aan de “Nike’s” , gestationeerd te Kappelen in Duitsland BRD)  bij het 55e  smaldeel Nike missiles. In 1982 werd Peter overgeplaatst naar België en volgde hij een vervolgopleiding bij de Technische Luchtvaart  School  aan de “campus Saffraanberg”. Direct na de opleiding aan de campus Saffraanberg werd Peter overgeplaatst naar de  Brustem 9e  Wing. Hier bleef Peter langere tijd werkzaam en hield zich ondermeer bezig met inspecties en modificaties aan de elektrische systemen van de Fouga Magister. Vanaf 1986 was Peter ook zeer nauw betrokken bij diverse fabriek overhauls van de complete elektrische systemen van de Fouga Magister. In 1996 werd Peter overgeplaatst naar Beauvechain. Hier bleef Peter tot 2007 zeer nauw betrokken bij alle belangrijke  inspecties en modificaties aan de elektrische systemen van de Fouga Magister. Ook bleef Peter tot de laatste dagen  dat de Fouga Magister operationeel was bij de BAF betrokken bij het onderhoud , inspecties en modificaties van de Fouga Magister’s: Peter woont met veel plezier in de gemeente Heers /Belgie , gesitueerd  tussen Sint-Truiden en Luik. Volgens Peter zelf een der mooiste streken in Belgie. De streek staat ook wel bekend als  haspengouw oftwewel “:de fruitstreek” Hij  woont er samen met zijn vrouw Rita en zoon Yoeri.  Buiten het sleutelen aan Fouga Magister zijn er nog wat andere hobby’s zoals het joggen van marathons ,tuinieren en passief voetbal. Peter heeft meer dan 25 jaar ervaring met de technische “nukken”en capriolen van de Fouga Magister. Er is weinig of waarschijnlijk niets , dat hij niet heeft gezien of meegemaakt m.b.t. elektrische systeem malfuncties of problemen met instrumenten van de Fouga Magister. Wij zijn bij de DHJA dan ook meer dan gelukkig en tevreden dat zo een ervaren man met zo een grote affiniteit en betrokkenheid bij het prachtige ontwerp der Fouga Magister zich in wil zetten en zijn enorme vakkennis wil benutten voor het luchtwaardig houden van ons prachtige toestel !